LV RU EN

Latvijas Nacionālā bibliotēka

Pasūtīājs
LR Kultūras Ministrīja
Ģeneraluzņēmējs Nacināla Būvkompānijas Apvienība
Darbi
ventilācija, gaisa kondicionēšana
Objekta platība, m2 40000
Darbu pabeigšanas gads 2013

SIA „Biant” 2010. gadā sāka piedalīties Latvijas Nacionālās bibliotēkas būvniecībā. Uzņēmums parakstīja līgumu par iekšējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu montāžu un kopā ar HVAC inženieru apvienību — arī par ventilācijas un kondicionēšanas sistēmu uzstādīšanu. 

Viens no Nacionālās bibliotēkas ēkas pamatuzdevumiem ir valsts kultūras mantojuma saglabāšana, un tā harmoniski apvieno ārēju dzelzsbetona stabilitāti un izturību ar iekšēju plašumu un gaismu. Ēkas mikroklimata nodrošināšanai projekta autori izvēlējās VAV sistēmu, kas ļauj optimāli nodrošināt gan prasītos gaisa apmaiņas parametrus, gan arī sistēmu ekspluatācijas energoefektivitāti. 

Kondicionēšanas un ventilācijas sistēmu montāžas, testēšanas un palaišanas darbus plānots pabeigt 2013. gada pavasarī.

Skatīt citus projektus: