LV RU EN

Inženierpakalpojumi

Mēs nodrošinām konceptuālus ēku klimata risinājumus un projektējam inženiersistēmas sabiedriskiem un rūpnieciskiem objektiem.

Design-build projekti

Mūsu inženieru komanda ir spējīga nodrošināt profesionālu inženiersistēmu montāžas darbu vadību vienotās projektēšanas un celtniecības jeb design-build projektos, sākot no koncepcijas izstrādes noteiktā budžeta ietvaros un nepieciešamo saskaņojumu iegūšanas līdz celtniecības organizācijai un projekta realizācijai.

Atšķirībā no tradicionālās trīsdaļīgās shēmas "projektēšana - iepirkums - būvniecība", design-build shēmā visa atbildība par līgumu gulst uz vienu uzņēmumu, tādā veidā mazinot investora riskus un saīsinot projekta realizācijas termiņus, pateicoties daudz labāk koordinētai sistēmu projektēšanai, ražošanai, piegādei un montāžai. Tā kā atbildība ir koncentrēta viena uzņēmuma rokās, shēma design-build nodrošina klientam caurspīdīgus līguma nosacījumus, liekot darbu izpildītājam uzņemties pilnu atbildību par projekta rezultātu.

Tāmēšana

Mūsu projektu tāmēšanas nodaļa novērtēs inženiersistēmu izmaksas gan sākotnējā koncepta izstrādes un optimālo risinājumu meklēšanas stadijā, gan arī izskatot jau izstrādātu tehnisko projektu un nodrošinot izvēlēto risinājumu, materiālu un aprīkojuma profesionālu un konkurētspējīgu novērtējumu.